- 03194 - ร่วมพิธีรดน้ำศพบุตรชาย ผอ.จิณาภักดิ์ - ศน.พัทธนันท์ - [9 มิ.ย. 2558] - (0 / 0)
- 03193 - วุฒิบัตรอบรมครูด้วยระบบทางไกล ETV ปีที่ 3 (2556) - ศน.สุนีย์ - [13 มิ.ย. 2557] - (26 / 0)
- 03192 - ทดลอง - ลุงเท่ง - [8 มิ.ย. 2557] - (11 / 0)
- 03191 - ประชาสัมพันธ์ประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การทดลองแบบย่อส่วนเพื่อการเรียนการสอน ในโรงเรียนและการทดสอบทางเคมี” - ศน.สุนีย์ สงพะโ ยม - [29 พ.ย. 2556] - (35 / 0)
- 03190 - ครูวิทย์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ศน.สุนีย์ - [16 ก.ย. 2556] - (45 / 0)
- 03189 - ครูวิทยาศาสตร์ผู้ที่ผ่าน การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการฯ NOS - ศน.สุนีย์ - [12 ก.ย. 2556] - (60 / 0)
- 03188 - โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเทคนิคการจัดการเรียนรู้ “สอนวิทยาศาสตร์ให้สนุก”ระดับประถมศึกษา ปีที่ ๔-๖ - ศน.สุนีย์ - [5 ส.ค. 2556] - (63 / 0)
- 03187 - เรื่อง ขอบคุณ - ศน.สุนีย์ - [21 ก.ค. 2556] - (75 / 0)
- 03186 - อบรม ETV ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ศน.สุนีย์ - [20 ก.ค. 2556] - (47 / 0)
- 03185 - รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่ง Micro SC - ศน.จิระ เรืองคล้าย - [9 ก.ค. 2556] - (73 / 2)