เรียนสมาชิก
ทาง Thaimisc.com ต้องขอหยุดการให้บริการแก่สมาชิกทั้งหมดเป็นการถาวร เนื่องจาก มีผู้นำ Free GuestBook ไปใช้ในทางที่ไม่ควร ซึ่งก่อให้เกิด การฟ้องร้อง และก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น และต่อทาง Thaimisc.com เอง และระบบ Free GuestBook นี้เป็นระบบที่เก่า และไม่มีการพัฒนาต่อ ซึ่งทำให้ยากต่อการตรวจสอบและดูแล

ต้องขออภัยสำหรับสมาชิกที่ไม่ได้ใช้งานผิดจุดประสงค์ แต่เนื่องจากมีเหตุจำเป็นจริง ๆ จึงต้องหยุดการให้บริการเป็นการถาวรครับ และขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจใช้งานระบบของเราเรื่อยมา
สำหรับระบบอื่น ๆ นั้น เรายังเปิดให้ใช้งานปกติ เช่น Free Webboard , Free ChatRoom